Tord Bergman

Tord har drivit privatpraktik sedan 1988 och har examen i Ortopedisk Medicin.
Han har även examen i OMT Steg III sedan 1994.
Arbetat med- och utvecklat ett system för förändrat rörelsemönster och postural kontroll kallat "förändring av hållning och rörelsemönster".
Tord
Oskar Bergman

Oskar har examen i OMT steg 3 samt en sjukgymnastexamen med beteendemedicinsk inriktning från Mälardalens Högskola i Västerås. Vidareutbildning inom OMT sker kontinuerligt.
Oskar